Velkommen til normannsgata5.no!

Normannsgata5.no er en informasjonskanal mellom styret og seksjonseiere, beboere og meglere.

Text/HTML

Orden i gårdsrommet

Alt ligger til rette for at gårdsrommet skal være et trivelig sted, vi må bare alle være vårt ansvar bevisst:

– Det er beboernes ansvar å kildesortere søppel.

– Det er beboernes ansvar å brette sammen pappemballasje før det legges i returpapirbeholderen.

– Det er beboernes ansvar å få kjørt bort spesialavfall og gjenstander som ikke får plass i søppelkassene, evt.
   oppbevare dette i egen bod inntil bortkjøring kan skje. Skrot i søppelrommet forsvinner ikke av seg selv.

– Det er styrets ansvar å bestille kontainer til bortkjøring av søppel hver vår.

– Det er sameiernes ansvar å informere evt. leietakere om husordensregler, heruder avfallshåndtering.

  Det er foreldrenes ansvar å sørge for at leker ryddes vekk når leken avsluttes.

Kontakt oss

Styret 2016
Eivind Bjørhei (leder)
Torild Molstad Flaten
Patji Alnæs-Katjavivi
Tomas Rønhovde

Forretningsfører
SEBRA Forvaltning AS
v/Suzanne Tærud Day
std@sebraforvaltning.no
Tlf. 982 56 101