Arkiv
Text/HTML Minimer

Ekstraordinært sameiermøte 4. juni

Reserver dagen!

Blant sakene som skal diskutere er ny driftsmodell, bl.a. forretningsførsel og vaktmestertjenester.

Når det gjelder vaktmestertjenester har et utvalg bestående av Torild, Kine og Eivind innhentet tilbud basert på følgende kravspesifikasjon:

Oppgaver for vaktmestertjenester

 1. Ordinære oppgaver, så som å skifte lyspærer, orden i fellesarealer og småvedlikehold

 2. Mindre rørleggerarbeid

 3. Mindre elektrikerarbeid
   
 4. Mindre bygningstekniske arbeid
   
 5. Spyling av portrom og bakgård ved behov
   
 6. Snemåking av bakgård og fortau, sikring i forhold til isnedfall
   
 7. Kontakt med styrets representant om vedlikeholdsplan og utbedringsbehov
   
 8. Foreta regelmessig oppsyn med tekniske installasjoner, bestille service og mindre utbedringer ved behov og forelegge større utbedringsbehov for styret. Følgende anlegg skal alltid være i forskriftsmessig stand og i drift: vann- og avløpssystem og varmtvannsberedere, elektrisk anlegg, brannvarslingsanlegg og callinganlegg
   
 9. Småanskaffelser mot gitt budsjett

Interimstyret har mottatt tilbud på forretningsførsel fra OBOS (tjenester), HBRI og SVA (tjenester)

På regnskapsføring fra Sebra.

På vaktmestertjenester fra:OBOS, Alt i vaktmestertjenester og Vaktmester Vogt.

Utvalgets tilråding blir sendt ut i forkant av sameiermøtet.

Text/HTML Minimer

Oppfølgingsplan brannsikkerhet

Brann- og redningsetaten har pålagt sameiet å innhente en brannteknisk rapport og deretter lage en oppfølgingsplan for utbedringspunktene. Styrets oppfølgingsplan er godkjent av BRE, og dokumentasjonen fremlegges nedenfor:

1 - BREs anmodning om tilstandsrapport
2 - Venators tilstandsrapport
3 - Styrets oppfølgingsplan
4 - BREs aksept av oppfølgingsplan


Fyringsforbud

Styret har i tillegg gjennomført videobefaring av alle seks pipeløp. Ingen av pipeløpene er i forskriftsmessig stand, og anbefales ikke brukt til fyring. To av pipeløpene bør under ingen omstendighet brukes til fyring.

(Tilstanden i vårt bygg er for øvrig ikke avvikende fra tilsvarende bygårder – det er ikke mange som uten spesiell grunn har befart pipeløpene sine de siste 125 årene.)

Styret har derfor besluttet å innføre fyringsforbud i hele gården fra og med april 2014.

Rapporten fra Feie- og tilsynstjenester finner du nedenfor.
Feie- og tilsynstjenesters rapport etter videobefaring av pipeløp

Sameiermøtet 2014 Minimer

Sameiermøtet avholdes torsdag 3. april 2014 kl. 19

Stedet er Kampen bydelshus (ved Kampen Bistro).

Styret hører gjerne fra sameiere/beboere som kunne tenke seg å være med i styret.

Text/HTML Minimer

Bakgrunn for fastsettelsen av fellesutgiftene for 2014

Budsjettet for kostnader 2013 ble sendt ut sammen med innkallingen til fjorårets sameiermøte, og budsjettet for 2013 ble godtatt av sameiermøtet.

Fellesutgiftene skal naturlignok dekke sameiets utgifter, så når budsjetterte utgifter går opp, så må fellesutgiftene økes tilsvarende.

I tillegg ble det på sameiermøtet vedtatt en økning på 10 % for å styrke egenkapitalen, så man faktisk har penger på konto dersom flere større regninger dumper inn samtidig.

Sameiermøtet vedtok å øke fellesutgiftene f.o.m. 2014, og derfor ble det i desember 2013 sendt ut nye giroer for 2014. Disse baserte seg på budsjettet for 2013 (som stemte brukbart med faktiske kostnader per desember 2013), og, som vedtatt av sameiermøtet, ble inflasjonsjustert med 2,5 % og tillagt 10 % ift. 2013-nivået for å styrke egenkapitalen.

En mer inngående forklaring på fastsettelse og fordeling av fellesutgifter ble delt ut på sameiermøtet i 2012.

Text/HTML Minimer

Vedlikeholdsinformasjon

Planlagt vedlikehold 2014
– Begge trapperommene vil bli pusset opp i løpet av  januar/februar - kontrakt er undertegnet
– Pipeløpene vil bli befart/utbedret i løpet av våren (hvis budsjettet tillater det)
– Bord og benker vil bli pusset og lakket i løpet av våren

Utført vedlikehold 2013
– Gårdsrom er gjenopprettet etter vannlekkasjen høsten 2012
– Kunstgress er lagt på lekeområdet
– Bjørketre og tre i gjerdet er felt og gruppen ved søppelrom tynnet
– Beboerne gjorde en imponerende dugnadsinnsats på både vår-og høstdugnaden, blant annet ble
   – Fellesarealer ryddet og kostet/spylt/støvsuget
   – Blomsterbed luket, beplantet mv.
   – Langbenk vasket og oljet
   – Lekehus malt

Text/HTML Minimer

Referat fra sameiermøtet 2013

Referat, revidert regnskap, fellesutgifter, vedlikeholdsplan mv. finner du her.

Sameiermøtet valgte følgende styre for 2013:
– Per Lie (gjenvalgt)
– Morten Y. Nilsen (gjenvalgt)
– Sigrun Rodrigues (gjenvalgt)
– Eivind Lorentzen (gjenvalgt)
– Anne Tove Ørke
– Katrine Carlie

Fellesutgiftene settes opp fra januar 2014 Minimer

Fellesutgiftene settes opp fra januar 2014

Vi minner om at det på sameiermøtet i 2013 ble bestemt at fellesutgiftene for å øke sameiets egenkapital skulle økes med 10 % i tillegg til inflasjonsjustering.

Giro med ny sats vil bli sendt ut i løpet av desember – styret hadde satt pris på om beløpet ble lagt inn som en fast betaling med forfall den 15. i hver måned.

Text/HTML

Referat fra sameiermøtet 22. mars 2012

Referat fra sameiermøtet finner du her, men verdt å nevne er følgende vedtak:

– De gjenværende av det gamle styret ble gjenvalgt (Per, Morten og Sigrun), og Eivind Lorentzen ble valgt inn som nytt styremedlem.

– Regnskap og budsjett ble godkjent, men styret fikk fullmakt til å finne en annen modell enn 30 % økning av fellesutgiftene for å bedre egenkapitalsituasjonen og holde fellesutgiftene på et nivå som tilsvarer økningen i sameiets faste driftskostnader.

– Sigrun redegjorde for forbedringsmuligheter når det gjelder sikkerhet, noen av disse vil bli fulgt opp under dugnaden.

– Dato for dugnaden ble fastsatt til onsdag 25. april kl. 1630.

Vårdugnaden

Vårdugnaden 25. april

Takk til alle som møtte opp på dugnaden! Vi fikk luket bedene, kostet og raket gårdsplassen, ryddet og kostet lofts- og kjellergang, høytrykksspylt gjerde, søppelskur, asfalt og portrom, og sannelig fikk vi også gjort unna noen småreparasjoner.

Pga. været fikk vi ikke plantet, montert nye benkeplanker, beiset gjerdet eller malt lekehuset – men for de oppgavene meldte det seg beboere for ad hoc-dugnader når været bedrer seg!

Fred bisto med varmmat, og containeren vi leide ble raskt full av skrot fra fellesarealer og private boder.

Det eneste vi ikke fikk gjort var å vaske vinduene i oppgangene, så fikk du ikke vært med på dugnaden har du en gylden anledning til å sikre deg gullende ren sommersamvittighet nå!

Så da håper vi bare at sommervarmen snart kommer, og at alle vil bidra til å holde fellesarealene like fine som de er nå!

Text/HTML

Dugnad onsdag 25. april kl. 1630

Styret ønsker velkommen til dugnad, innkallingen finner du her.

Text/HTML

Innkalling til ordinært sameiemøte 22. mars 2012 kl. 1900

Saksliste

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Konstituering - valg av møteleder, referent og to protokollunderskrivere
 3. Godkjenning av fullmakter
 4. Styrets beretning for 2011
 5. Godkjenning av regnskap for 2011
 6. Godkjenning av budsjett for 2012, herunder
  - Gjennomgang av vedlikeholdsplan
  - Godkjenning av styrets forslag om å øke fellesutgiftene med 30% fra 2012
 7. Valg av styre
 8. Valg av revisor
 9. Sikkerhetsorientering
 10. Påminnelse om behovet for orden i søppelrom, kjeller, boder og fellesarealer
 11. Fastsettelse av dato for dugnad samt foreløpig arbeidsfordeling
 12. Eventuelt

Møtet finner sted på Fred Café.

Velkommen skal dere være!

Saksdokumentene finner du her.

Text/HTML

Innkalling til høstdugnad

For å lette arbeidet på vårdugnaden ser vi at det er hensiktsmessig å ha en høstdugnad før snøen faller. Vi kaller derfor inn til dugnad tirsdag 27. september kl. 1700.

 Det vi håper på å få gjort er:

– Raking og luking i bakgården
Kosting av fellesareal
Maling av port til sykkelparkering
Reparasjon av hovedport
Bytte av bord i benker
Reparasjon av sandkasselokk

Det vil også bli holdt en demonstrasjon av brannstigene.

Vi håper at alle har mulighet til å stille opp. Som vanlig byr sameiet på enkel bevertning.
 

Vedlikehold av balkongene

Nå har vi hatt balkongene i snart ett år, og det er på tide å olje dem. I år har derfor styret kjøpt inn olje til behandling av plattinger og rekkverk.

Spann med teakolje til håndløperne og olje til gulvet vil plasseres utenfor leilighetene i 5. etg. I løpet av en uke skal beboerne med balkong ha oljet sine balkonger, og plassert oljespann utenfor leiligheten i etasjen ved siden av / under. Disse har så en uke seg til å gjøre det samme.

Det er viktig å prioritere jevnlig vedlikehold, ellers kan balkongene raskt bli seende ut som benkene i bakgården, som for få år siden var flotte benker i eik.
 

Text/HTML

Ordinært sameiermøte 28. april 2011

Referat fra sameiermøtet finner du her, men verdt å nevne er følgende vedtak:

– Sigrun Nilsen ble valgt til nytt styremedlem. Per, Elisabeth, Frank og Morten ble gjenvalgt.

– Fellesutgiftene økes med 10 % fra januar 2012.

– Det ble vedtatt en engangsinnbetaling på kr 200 000 fordelt på eierbrøk til oppussing av oppgangene i hovedbygningen, med forfall mars 2012. For en gjennomsnittsseksjon blir dette kr 8000.

– Det vil bli lagt ferdigplen på lekeområdet i slutten av mai. Sandkassen blir fjernet, men det vil bli satt ut en ny sandkasse med lokk i huken ved vannkranen. Det vil bli innkjøpt et bytt bord og en ny benk. Eksisterende bord og benker vil bli pusset opp.

– Nye husordensregler ble vedtatt – balkonger skal ikke brukes som lagringsplass, og det skal ikke installeres fastmonterte utelys, markiser, parabolantenner eller lignende. Bruk av gassgrill eller elektrisk grill på balkongen er tillatt, men ikke kullgrill.

– Seksjonseiere med balkong vil få et spann med olje til oljing av håndløper og platting, kostnadene dekkes over overskuddet til balkongprosjektet.

Informasjonspakken med regnskap, vedtekter etc. finner du her, eller i seksjonen Vedtekter mv.