Text/HTML
Informasjonspakke 2013 med referat, beretning, regnskap, vedtekter mv.

Informasjonspakken inneholder følgende dokumenter:
– Referat fra ordinært sameiermøte for 2013
– Styrets beretning for 2012
– Revidert regnskap for 2012
– Spesifisert regnskap for 2012 og budsjett for 2013
– Spesifikasjon av enkelte utgiftsposter
– Vedlikeholdsplan
– Fordelingsnøkkel for fellesutgifter
– Vedtekter
– Husordensregler
– Praktiske opplysninger for beboere

 

Text/HTML
Ytterligere informasjon for eiendomsmeglere
Organisasjonsnr. 980 453 707
Kontonummer 8397 11 02422 (Handelsbanken)
Forsikring If skadeforsikring, avtalenr. SP413551.1.5
Fellesutgifter Inkluderer varmtvann, trappevask og kabel-tv m/Internett (Get)
Fellesgjeld Sameiet har ikke fellesgjeld

 
Informasjonen er ajour per juli 2014.