For å lette arbeidet på vårdugnaden ser vi at det er hensiktsmessig å ha en høstdugnad før snøen faller. Vi kaller derfor inn til dugnad tirsdag 27. september kl. 1700.

Det vi håper på å få gjort er:

– Raking og luking i bakgården
– Kosting av fellesareal
– Maling av port til sykkelparkering
– Reparasjon av hovedport
– Bytte av bord i benker
– Reparasjon av sandkasselokk

Det vil også bli holdt en demonstrasjon av brannstigene.

Vi håper at alle har mulighet til å stille opp. Som vanlig byr sameiet på enkel bevertning.

Vedlikehold av balkongene

Nå har vi hatt balkongene i snart ett år, og det er på tide å olje dem. I år har derfor styret kjøpt inn olje til behandling av plattinger og rekkverk.

Spann med teakolje til håndløperne og olje til gulvet vil plasseres utenfor leilighetene i 5. etg. I løpet av en uke skal beboerne med balkong ha oljet sine balkonger, og plassert oljespann utenfor leiligheten i etasjen ved siden av / under. Disse har så en uke seg til å gjøre det samme.

Det er viktig å prioritere jevnlig vedlikehold, ellers kan balkongene raskt bli seende ut som benkene i bakgården, som for få år siden var flotte benker i eik.