Brann- og redningsetaten har pålagt sameiet å innhente en brannteknisk rapport og deretter lage en oppfølgingsplan for utbedringspunktene. Styrets oppfølgingsplan er godkjent av BRE, og dokumentasjonen fremlegges nedenfor:

  1. BREs anmodning om tilstandsrapport
  2. Venators tilstandsrapport
  3. Styrets oppfølgingsplan
  4. BREs aksept av oppfølgingsplan

Fyringsforbud

Styret har i tillegg gjennomført videobefaring av alle seks pipeløp. Ingen av pipeløpene er i forskriftsmessig stand, og anbefales ikke brukt til fyring. To av pipeløpene bør under ingen omstendighet brukes til fyring.

(Tilstanden i vårt bygg er for øvrig ikke avvikende fra tilsvarende bygårder – det er ikke mange som uten spesiell grunn har befart pipeløpene sine de siste 125 årene.)

Styret har derfor besluttet å innføre fyringsforbud i hele gården fra og med april 2014.

Rapporten fra Feie- og tilsynstjenester finner du nedenfor.
Feie- og tilsynstjenesters rapport etter videobefaring av pipeløp