Planlagt vedlikehold 2014

 • Begge trapperommene vil bli pusset opp i løpet av januar/februar - kontrakt er undertegnet
 • Pipeløpene vil bli befart/utbedret i løpet av våren (hvis budsjettet tillater det)
 • Bord og benker vil bli pusset og lakket i løpet av våren

Utført vedlikehold 2013

 • Gårdsrom er gjenopprettet etter vannlekkasjen høsten 2012
 • Kunstgress er lagt på lekeområdet
 • Bjørketre og tre i gjerdet er felt og gruppen ved søppelrom tynnet
 • Beboerne gjorde en imponerende dugnadsinnsats på både vår-og høstdugnaden, blant annet ble
 • Fellesarealer ryddet og kostet/spylt/støvsuget
 • Blomsterbed luket, beplantet mv.
 • Langbenk vasket og oljet
 • Lekehus malt