Reserver dagen!

Blant sakene som skal diskutere er ny driftsmodell, bl.a. forretningsførsel og vaktmestertjenester.

Når det gjelder vaktmestertjenester har et utvalg bestående av Torild, Kine og Eivind innhentet tilbud basert på følgende kravspesifikasjon:

Oppgaver for vaktmestertjenester

  1. Ordinære oppgaver, så som å skifte lyspærer, orden i fellesarealer og småvedlikehold
  2. Mindre rørleggerarbeid
  3. Mindre elektrikerarbeid
  4. Mindre bygningstekniske arbeid
  5. Spyling av portrom og bakgård ved behov 
  6. Snemåking av bakgård og fortau, sikring i forhold til isnedfall
  7. Kontakt med styrets representant om vedlikeholdsplan og utbedringsbehov
  8. Foreta regelmessig oppsyn med tekniske installasjoner, bestille service og mindre utbedringer ved behov og forelegge større utbedringsbehov for styret. Følgende anlegg skal alltid være i forskriftsmessig stand og i drift: vann- og avløpssystem og varmtvannsberedere, elektrisk anlegg, brannvarslingsanlegg og callinganlegg
  9. Småanskaffelser mot gitt budsjett

Interimstyret har mottatt tilbud på forretningsførsel fra OBOS (tjenester), HBRI og SVA (tjenester)

På regnskapsføring fra Sebra.

På vaktmestertjenester fra:OBOSAlt i vaktmestertjenester og Vaktmester Vogt.

Utvalgets tilråding blir sendt ut i forkant av sameiermøtet.