Saksliste

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Konstituering - valg av møteleder, referent og to protokollunderskrivere
 3. Godkjenning av fullmakter
 4. Styrets beretning for 2011
 5. Godkjenning av regnskap for 2011
 6. Godkjenning av budsjett for 2012, herunder
  - Gjennomgang av vedlikeholdsplan
  - Godkjenning av styrets forslag om å øke fellesutgiftene med 30% fra 2012
 7. Valg av styre
 8. Valg av revisor
 9. Sikkerhetsorientering
 10. Påminnelse om behovet for orden i søppelrom, kjeller, boder og fellesarealer
 11. Fastsettelse av dato for dugnad samt foreløpig arbeidsfordeling
 12. Eventuelt

Møtet finner sted på Fred Café.

Velkommen skal dere være!

Saksdokumentene finner du her.