Referat, revidert regnskap, fellesutgifter, vedlikeholdsplan mv. finner du her.

Sameiermøtet valgte følgende styre for 2013:

  • Per Lie (gjenvalgt)
  • Morten Y. Nilsen (gjenvalgt)
  • Sigrun Rodrigues (gjenvalgt)
  • Eivind Lorentzen (gjenvalgt)
  • Anne Tove Ørke
  • Katrine Carlie