Referat fra sameiermøtet finner du her, men verdt å nevne er følgende vedtak:

– De gjenværende av det gamle styret ble gjenvalgt (Per, Morten og Sigrun), og Eivind Lorentzen ble valgt inn som nytt styremedlem.

– Regnskap og budsjett ble godkjent, men styret fikk fullmakt til å finne en annen modell enn 30 % økning av fellesutgiftene for å bedre egenkapitalsituasjonen og holde fellesutgiftene på et nivå som tilsvarer økningen i sameiets faste driftskostnader.

– Sigrun redegjorde for forbedringsmuligheter når det gjelder sikkerhet, noen av disse vil bli fulgt opp under dugnaden.

– Dato for dugnaden ble fastsatt til onsdag 25. april kl. 1630.